Εξοπλισμός Studio, Ήχος, Κονσόλες, Μικρόφωνα, Ακουστικά, Προσέσορες, Μόνιτορ, Εικόνα, IP, Software, Μηχανήματα RF, IP, Ήχος, Antenna, Έπιπλα, κ.α. (Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα Προϊόντων και Υπηρεσιών για να σας Βοηθήσουμε να Ξεκινήσετε και να Διαχειριστείτε τον Ραδιοφωνικό ή Τηλεοπτικό σας Σταθμό Επίγειο ή Internet.)