ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ, 6 YAGI ANTENNAS | Telecomunicazioni Ferrara | BROADBAND

Πωλείται λόγο κλεισίματος του Ραδιοσταθμού. Πωλείται όλο το κεραιοσύστημα κομπλέ, 6 κατευθυνόμενα δίπολα μάρκας Ferrara, 6 3μετρες σωλήνες τύπο ΕΡΤ, 9 επίτονα πλαστικά, 3 συρματόσχοινα.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ

Περιγραφή

Πωλείται λόγο κλεισίματος του Ραδιοσταθμού. Πωλείται όλο το κεραιοσύστημα κομπλέ, 6 κατευθυνόμενα δίπολα μάρκας Ferrara, 6 3μετρες σωλήνες τύπο ΕΡΤ, 9 επίτονα πλαστικά, 3 συρματόσχοινα.