ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ, 4 ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ BROADBAND (panel)

Πωλούνται λόγω αλλαγής Κεραιοσυστήματος. 4 Συγγραμμικά Δίπολα με Επίπεδο και Πλάγιους Ανακλαστήρες Κατακόρυφης Πόλωσης (Panel) Broadband με Κατευθυντική Εκπομπή.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ

Περιγραφή

Πωλούνται λόγω αλλαγής Κεραιοσυστήματος. 4 Συγγραμμικά Δίπολα με Επίπεδο και Πλάγιους Ανακλαστήρες Κατακόρυφης Πόλωσης (Panel) Broadband με Κατευθυντική Εκπομπή.