Σας Ενημερώνουμε ότι από 1/1/23, λόγω των Οικονομικών Συνθηκών και του Πρωτοφανούς Πληθωρισμού, τίθεται σε εφαρμογή ο Νέος Τιμοκατάλογος της 24SERVER ο οποίος Ενσωματώνει Σημαντικές Αλλαγές για τις Υπηρεσίες μας.

Στον Ακόλουθο Πίνακα Παρουσιάζεται Αναλυτικά το Ποσοστό των Αυξήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων/Υπηρεσιών.

Προϊόν / Υπηρεσία Ποσοστό Αύξησης
   
.gr +29%
   
.eu +18%
   
.com +18%
   
.otherDomains +15%
   
DNS Hosting +15%
   
Semi Dedicated +20%
   
Reseller Hosting +15%
   
VPS +20%
   
Dedicated servers +20%
   
CPanel Web Hosting +15%
   
Dedicated IP up to +2,50 euros per IP
   
Backup Service +15%
   
Plesk License up to +24%
   
CPanel License +15%
   
Hosting Related Services +15%

Σε περίπτωση Ανανέωσης Υπηρεσίας, Παρακαλούμε Συμβουλευτείτε το Control Panel, καθώς Υπάρχει Πιθανότητα Διαφοροποίησης του Ποσοστού Ανάλογα με την Ημερομηνία της Προηγούμενης Αγοράς.