Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Μηχανισμοί Διαθεσιμότητας και Κράτησης Τουριστικού Προϊόντος και Υπηρεσίας (Online Availability & Booking)

Click to Call Service

  • Μαζικά SMS σε Δημότες για Ενημέρωση Υποθέσεων
  • Σύνδεση με Ομογένεια Χρησιμοποιώντας Τοπικούς Αριθμούς Κλήσης
  • 5/ψήφια Νούμερα SMS στην Υπηρεσία του Δήμου (Από Λήψη Παραπόνων μέχρι Διαγωνισμούς και Ενημέρωση)

Εφαρμογές VOIP Τηλεφωνίας (Αυτόματα Τηλεφωνικά Κέντρα Υψηλής Νοημοσύνης κ.τ.λ.)

Ηλεκτρονικά Fax χωρίς την ανάγκη Μηχανημάτων Fax και Χαρτιού (Οικολογικά Fax)

Επικοινωνήστε Μαζί μας και Ρωτήστε μας, σχετικά με Μεταδόσεις,

με ένα Ticket στο 

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Share this with Family and Friends:

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Add to Pinterest PinIt
Share on Google Plus Share