Προσωπικά Δεδομένα

password-security

Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση και χρησιμοποιείται αυτόν τον δικτυακό τόπο, τότε συμφωνείτε με την συμμόρφωση προς τους όρους και συνθήκες χρήσης, που υπαγορεύουν την σχέση χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του site 24server.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η 24SERVER s.a. έχει δεσμευθεί να σέβεται τις νομικές απαιτήσεις που υπάρχουν όσον αφορά την ιδιωτική ζωή των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό το site με τη δικτυακή ονομασία 24server.gr

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη 24SERVER s.a. μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Share this with Family and Friends:

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Add to Pinterest PinIt
Share on Google Plus Share